Memòries i comptes anuals

Memòries i comptes anuals 2018-06-28T14:41:49+00:00

2010

CUENTAS ANUALES

2011

COMPTES ANUALS

2012

COMPTES ANUALS

2013

COMPTES ANUALS

2014

MEMÒRIA COMUNICACIÓ ICOPCV

MEMÒRIA ANUAL ICOPCV

COMPTES ANUALS

2015

INFORME BLOG ICOPCV

MEMÒRIA ANUAL ICOPCV

INFORME COMUNICACIÓ ICOPCV

2016

INFORME COMUNICACIÓ ICOPCV

MEMÒRIA 2016

2017

MEMORIA TOT ARRIBA COMUNICACIÓ

MEMÒRIA COMUNICACIÓ PATRICIA BERZOSA

BORRADOR MEMÒRIA 2017

INFORME PRESIDÈNCIA 2017

Obres Seu ICOPCV 2016

LIQUIDACIÓ FI D’OBRA – PENDENT D’ABONAMENT (JUNTA 2013-2017)

FACTURA NO PRESUPUESTADA PENDENT D’ABONAMENT (JUNTA 2013-2017)

OBRES SEU ICOPCV – CONTRACTE D’OBRA

OBRES SEU ICOPCV – PRESSUPOST D’OBRA

OBRES SEU ICOPCV – CERTIFICACIÓ I

OBRES SEU ICOPCV – CERTIFICACIÓ II

OBRES SEU ICOPCV – CERTIFICACIÓ III

OBRES SEU ICOPCV – FACTURES ABONADES